ЗК БАТА

Производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция.

http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/ca865fac7013e64f_Slide90.JPG
 
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да


 

За нас

Име на фирмата: ЗК БАТА

Адрес: с. Бата, общ. Поморие, обл. Бургас

Телефон: + 359 596 / 2033

Факс:  + 359 596 / 2033

E-mail: zkbata@abv.bg

 

Производство

Производството на ЗК Бата включва:

   -   Пшеница 

   -   Ечемик

   -   Рапица 

   -   Слънчоглед 

   -   Кориандър 

Галерия 

 
 

ЗК Бата е кооперация създадена през 1994 г. със седалище и адрес на управление с. Бата, обл. Бургас. Съдебната регистрация е от 1994 г. с решение 4990./1994 г. Последните промени в Устава и органите на управление на кооперацията а вписани в търговския регистър на Бургаския окръжен съд от 09.05.2011 г.

 

Към 30  април 2015 г. кооперацията разполага с дялови вноски, от основния капитал, на 1009 член кооператори.

 

Действащите органи на управление към 30.04.2015 г. са:

 

Управителен съвет:

Димитър Колев Белчев
Виолета Георгиева Паскова
Христо Колев Христов
Христо Сотиров Куманов
Красимир Здравков Колев
Иван Ангелов Тофтев
Вълкан Петков Вергиев
Начинът, По Който Се Определя Мандатът: Четири Години От Вписването В Ав
Кольо Георгиев Николов
Душко Неделчев Душев

 

Контролен съвет:

Иванка Колева Иванова
Стоян Стайков Палашев
Кера Куманова Дичева

 

ЗК Бата се представлява от Христо Сотиров Куманов – Председател на кооперацията.

Предметът на дейност на ЗК Бата  включва производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция от растителен произход.

 

Основният отрасъл на кооперацията е растениевъдство, от който се формират около 98% от приходите на кооперацията и 2% от услуги.

 

Производството на ЗК Бата включва:

        -          Пшеница 

 

-          Ечемик

 

-          Рапица 

 

-          Слънчоглед 

 

-          Кориандър 

 

 

Земеделска кооперация Бата е една от отвърдените кооперации в своя регион, занимаващи се със селско стопанство.

 

ЗК Бата обработва и реализира своята продукция както върху собствени, така и върху арендувани и наети земи.

 

Обработването  на земеделските площи се осъществява с модерна селскостопанска техника, транспортно звено и обслужването им в собствени складови бази за съхранение на получената продукция.

 

Селскостопанските услуги, които предлага Земеделска кооперация Бата са обработка на земя със селскостопанска техника и инвентар.

 

с. Бата