ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/aff4b8f1c0110beb_Slide20.JPG
 
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да


 

За нас

Име на фирмата: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС 

Адрес:  Бургас,  ул. "Цар Петър" №1

Телефон: 056 840 485

Факс:  056 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Уеб сайт: http://bsregion.org/

Галерия

 
 

 

Географско положение

Географското разположение на Бургаския регион е благоприятно за развиване на морски отдих и туризъм. Главният туристически сезон е лятото.

Температурите на въздуха и водата, големият брой слънчеви дни и ниската степен на валежите дават възможност за отдих на открито през четирите месеци - от юни до септември. Черно море не е замърсено за разлика от други морски басейни в Европа, водите му не са толкова солени и в тях няма опасни животински видове и растения.


В областта има термални минерални извори с различна температура и химически състав, които са важни за балнеологичния и морския туризъм.


Растителността като природна даденост създава специфичен здравословен пояс и микроклимат върху територията за отдих, което я прави обект за селски и познавателен туризъм, особено горите по реките Ропотамо и Велека, природните резервати. Горите в Странджа и Сакар планина създават благоприятни условия за ловен туризъм - един от най-доходните видове туризъм.

 

Забележителности

Бургаска област обхваща изключително разнообразни природни дадености, ценни археологически богатства и културно-исторически паметници. Тя разполага с биоклиматични и балнеолечебни ресурси, горски ресурси, пясъчно-плажни ивици и дюни за развитие на рекреационна дейност. Тук се намират 4 от природните резервати с международно значение - Узунбоджак, Силкосия, Ропотамо и Атанасовско езеро. Сред природните забележителности е заливът Алепу. За защитените местности, са определени устието на р. Велека, езерото Вая и Пода, които са пунктове за наблюдение на птици. В областта се намират архитектурния резерват с. Бръшлян и фолклорния резерват - с. Българи.


Бургаски регион се характеризира и с богато културно - историческо
 наследство. През епохата на античността се тук развиват 4 главни
 икономически, политически и културни центрове, разположени по крайбрежието - Месембрия, Анхиало, Дебелт и Аполония. Хилядолетната човешка култура е оставила безценни архитектурни паметници: разкопки на антични градове, тракийски светилища и гробници, долмени, уникални паметници на културата - църкви и манастири. 


Изключително богат е фолклорът на странджанския край с обреди и обичаи. В селата Българи, Бродилово и
 Кости се е съхранил езическият ритуал на жертвения танц на нестинарките, молещи за опрощение, изгаряйки злато в огъня, танцувайки върху огнена жарава с високо вдигната икона на светците Константин и Елена.

Туризъм

На територията на област Бургас се осъществява над 40% от масовия туризъм в страната. Тя е посещавана от по-голямата част от чуждите и български туристи и граничи с Република Турция, която също е значим фактор в международния туризъм.

Бургаска област включва привлекателните дялове на Източна Стара планина, северните разклонения на Странджа планина, ПП "Странджа", Източните части на Горнотракийската низина, Бургаската низина и др. На изток включва Южното Черноморско крайбрежие, което е най-атрактивно за развитието на туризъм.

 

Областта предлага комбинация от масов морски рекреационен туризъм, маршрутно-познавателен, селски, културен и екотуризъм в един район с изключително разнообразие на природни и антропогенни туристически ресурси.

 

Свети Влас е курортно селце, сгушено в източното подножие на Стара планина, в непосредствена близост до плажната ивица. Брегът на Свети Влас се развива като най- живописния черноморски курорт на България, обърнат изцяло на юг, една българска Ривиера, която започва от морския курорт "Слънчев бряг", обхваща самото селище, комплекса "Елените" и завършва при нос Емона. Слънчевите дни тук са от един до два пъти повече, отколкото по Северното българско Черноморие. Наличието на въздушни течения между морето и планинското дефиле обуславя един забележителен природен феномен и очиства въздуха от всякакви прахови и други дразнители. Естественият аерозол на морето, съчетан с кристално чистия планински въздух са природна даденост с мощно целебно въздействие върху бронхиална астма и др. хронични белодробни заболявания.

 

Водите на Черно море са слабо солени, температурата на морската вода позволява морски бани от април до ноември, което прави Южното Черноморие изключително атрактивно.

Важен ресурс за туризма в областта са минералните извори в близост до гр. Бургас, около които са се развили балнеолечебни курорти - Бургаски минерални бани. Балнеоложкият курорт е в близост до с.Банево, с дебит 36л/сек. и 410 t С. Препоръчва се за заболявания на опорно - двигателния апарат, неврологични, гинекологични, тромбофлебити и други заболявания. Използва се и лечебната кал от Атанасовското езеро.

 

Балнеотуризъм се развива и в гр. Поморие. Изградена е материално-техническа база, която включва балнеолечебници, почивни станции, плувни басейни.

 

До Поморийското езеро е изграден първият в Източна Европа "Музей на солта". В южната част на езерото сe добива лечебна кал за санаториумите в града, а северната се използва за традиционен солодобив, запазен повече от 2000 години. Езерото е защитена местност от 2001 г., орнитологично важно място с национално значение, Рамсарско място от 2002 г. - обявено заради своята уникалност, една от двете лагуни в района на Черно море, превърнати в солници. Тук са установени няколко вида от Червената книга на България като тойна - най-голямо находище за страната, татарска млечка и морски пелин. Най-голямата ценност е орнитологичното богатство. Езерото посреща първите есенни прелетници по "Виа Понтика", а от дигите могат да се наблюдават прелитащите над морето пеликани и щъркели. Поморийското езеро е добър пример за съвместното съжителство на традиционни човешки дейности като солодобив и калодобив и на богато биологично разнообразие.

 

Бургас е ограден с три различни по своя характер езера - Атанасовско, Вая и Мандра. Те заедно с Поморийското езеро, образуват най- големият комплекс от естествени влажни зони у нас, с обща площ 9500 ха. Единственото тук в България и Черноморския басейн са запазени традиционните солници - тези на Атанасовско и Поморийско езеро. В езерата са установени 340 от всички 400 вида птици, описани за страната. Заради своята уникалност четирите езера са обявени за Рамсарски територии, а богатството на видове птици ги определя като орнитологично важни места.

 

Уникалното съчетание на море, езера, планина и реки, екзотична растителност и многообразие на животински и растителни видове, ведно с традициите и автентичната култура и обичаи, предоставят разнообразни възможности за развитие на туризъм.

 

Изключително атрактивни са плажните ивици по Южно Черноморско крайбрежие, клифовете и заливите. В областта е включен най-големият залив на Черно море- Бургаският, както и множество малки, закътани заливчета по крайбрежието - Созополски, Каваците, Света Параскева, Зигра, Стомополу, Дяволски и др.

Прекият досег с красивите местности, кръстосани от древни пътища и осеяни от руини на крепости и манастири дава възможност за развитието на културен и екотуризъм на много добро ниво в Бургаска област. Ресурс за развитието на този вид туризъм са обекти като праисторическите селищни могили, тракийски гробници, както и археологически находки от римско и византийско време. Праисторически селищни и тракийски надгробни могили.

Местата за настаняване и средствата за подслон на територията на областта са разположени главно в района на Черноморското крайбрежие - в курортните комплекси "Слънчев бряг", "Елените", "Дюни", ММЦ - Приморско, ваканционно селище "Лозенец", къмпинги" "Юг", "Оазис", "Арапя", "Нестинарка", "Делфин", "Корал", "Каваците".

 

Икономика

Стопанска информация

Област Бургас дава 5,22 % от БВП на страната при следната транспортна и пазарна инфраструктура:

Пристанищен комплекс - Бургас, Нефтено и Рибно пристанища; пристанищата на Созопол, Несебър и Царево;

Летище Бургас, вкл. карго терминал;

Разширени ж.п. гари в Бургас и Карнобат;

Големи предприятия за автотранспорт в Бургас и Карнобат;

Обширни складови площи - открити и в помещения - разположени предимно в района на пристанището и близо до магистралата Бургас- Карнобат;

Бургаска Свободна зона

 

Промишленост

Промишлеността със своята многоотраслова специфика е водещ сектор в икономическата структура на Бургас. Застъпени са повечето отрасли с изключение на автомобилостроене, ниско- и високоволтови инсталации и отчасти електроника. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като например: тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н.

Следните промишлени отрасли са от решаващо структурно значение:

Нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/ - дава 70 % от обема на промишленото производство;

Хранителновкусова промишленост и винопроизводство - 12,2 %;

Производство на електрическа и топлинна енергия-3,6 %;

Текстилна промишленост - 2,4 %.

Област Бургас е с висока степен на индустриализация. Туризмът, селското стопанство и транспорта допълват цялостния икономически облик на региона.

 

Занаяти - традиционни продукти

 

Пластмасови опаковки;

Конфекция;

Сладкарски изделия;

Спално бельо;

Мебели.

Култура

Бургаска област като кръстопът на нации и култури има вековна история.

 

На територията на областта могат да бъдат разгледани архитектурни и археологически реликви от тракийско време (Поморийската гробница), от римско византийско време (укрепителни стени и римски бани), уникални исторически паметници.

 

Друга група антропологически ресурси за туризъм са религиозните обекти - църкви и манастири.

Туристите могат да станат свидетели на уникални традиции и ритуални танци, запазени и до днес в селата на Странджа планина.
Нестинарството е неповторимо явление, изпълнено с много мистика, което и до днес не е разкрило своите тайнства.

 

 

 

 Бургас,  ул. "Цар Петър" №1