СТАМ ТРЕЙДИНГ АД

Водещ производител на алуминиеви сплави и детайли в България.

http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/17607d79d37da347_STAM_LOGO.png
 
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да

Ключови думи:


 

За нас

Име на фирмата: СТАМ ТРЕЙДИНГ АД  

Адрес: София, кв. Враждебна, ул. ”Кремиковско шосе” №15

Телефон: +359 29454212

Факс:  + 359 29454154

E-mail: office@stamtrade.com

Уеб сайт: http://www.stamtrade.com

Продукти

ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ДЕТАЙЛИ

 

ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

 

ИЗКУПУВАНЕ НА СКРАП

 

ИЗКУПУВАНЕ НА АЛУМИНИЙ

Галерия

 
 

 

Основната дейност, в която СТАМ ТРЕЙДИНГ АД  специализира, е производството на алуминиеви сплави. Съобразени с високите критерии за качество на европейските пазари, фирмата произвежда стандартни сплави DIN 226, DIN 230, DIN 231 и DIN 239 и сплави със състави по заявка на клиента.

 

СТАМ ТРЕЙДИНГ АД е водещ производител на алуминиеви сплави и детайли и преработвател на метален скрап в България. Постигнатият успех е плод на усилията на ръководството да управлява фирмата, като се придържа към всички европейски стандарти за качество и екологични норми.

 

Дружеството  e успешно сертифицирана по Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008. Също така фирмата е покрила и европейските стандарти ISO 14001:2004 – Система за управление по отношение на околната среда и OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

 

Предстои внедряването на ISO/TS 16949:2009 - Системата за управление на качеството в предприятия, които се занимават с проектиране, производство, регулиране и обслужване на продукцията, предназначена за автомобило-строителната промишленост.

 

В продължение на политиката за енергийна ефективност на компанията се предвижда и покриването на международния стандарт ISO 50001 – Система за управление на енергията, чиято цел е да се помогне на компаниите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията.

Доказателство за социално отговорното поведение на СТАМ ТРЕЙДИНГ АД в посока повишаване на енергийната ефективност и зелената икономика е въведеното през 2010 г. комплексно разрешително, издадено от Министерство на околната среда и водите – превантивен инструмент за осигуряване на изпълнението на мерки за ефективно използване на ресурсите, недопускане или намаляване на емисиите на вредни и опасни вещества в атмосферата, водите и почвата, включително мерки за предотвратяване на образуването и законосъобразното управление на отпадъците от промишлени дейности.

 

Към момента дружеството разполага с три пламъчно-отражателни пещи (за 7 до 9 тона плавки,) за леене на алуминий (пачки по 500 кг., тегло на всеки блок 6 кг., с дължина 60 см.), както и с добре оборудвана производствена база и офис. Капацитетът на производство на пещите е около 1200 тона готова продукция месечно.

 

Производственият процес включва следните основни технологични операции:

 

  • Приемане на суровината
  • Алуминий съдържащи отпадъци и сортиране;
  • Рязане на едрогабаритния материал, балиране на тънкостенни отпадъци;
  • Топене в пламъчно-отражателни пещи;
  • Отливане на формиралата се шлака;
  • Контрол на плавката;
  • Корекция на състава на плавката с необходимите добавки;
  • Разливане;

 

Около 90% от готовата продукция е предназначена за износ предимно за Германия, Чехия, Италия, Словения и други европейски държави, а 10% – за стратегически клиенти от страната. Не е случаен големият интерес на чужди фирми към продукцията, произвеждана от СТАМ ТРЕЙДИНГ АД, тъй като фирмата се стреми да произвежда алуминиеви сплави, съобразени с най–високите стандарти и норми за качество.

 

 

С оглед затваряне на производствения цикъл – от преработката на алуминиеви отпадъци до готови изделия и съобразно всички норми и идеи на устойчивото развитие СТАМ ТРЕЙДИНГ АД предлага производство и отливане на алуминиеви изделия под високо налягане и кокилно леене с възможности за леене от 0,020 кг. до 20,00 кг.

 

Фирмата разполага с материално-техническа база на високо технологично ниво с целия набор машини за леене под налягане с хоризонтална студена камера „Полак”: 250, 400, 630 и 1000-тонна,  и има възможност да задоволява по- специфични и нестандартни изисквания на клиентите на базата на гарантираното качество на суровината, която използва.

 

Друго направление, в което СТАМ ТРЕЙДИНГ АД се развива, е търговията с метален скрап.

 

Основната цел на СТАМ ТРЕЙДИНГ АД е да удовлетвори в максимална степен нуждите на всеки клиент, предлагайки гъвкави оферти и срокове за изпълнение на получените поръчки.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ДЕТАЙЛИ

 

Основната дейност, в която СТАМ ТРЕЙДИНГ АД  специализира е производството на алуминиеви сплави. Съобразени с едни от най – високите критерии за качество на европейските пазари фирмата произвежда освен основните видове сплави DIN 226, DIN 230, DIN 231 и DIN 239 така и сплави по желание на клиента, като всяка нова и нестандартна поръчка е предизвикателство за фирмата. Произведените от фирмата продукти намират широко приложение в редица сектори на промишлеността. За да бъдат спазени изискванията на клиентите се правят минимум три проверки на химичния състав на сплавите посредством два апарата за спектрален анализ. Съществува възможност за корекция на елементи като Ca, Mn, Sn, Ti. Всички сплави се третират за отстраняване на не металните включения. Използваната от нас технология позволява производство на пълната гама вторични алуминиеви сплави.

 

Производството се извършва в три пламъчно отражателни пещи съобразени с всички екологични норми и критерии, захранвани с природен газ.

 

Месечното производството на алуминиеви сплави е 1 000 тона, като тенденциите са да се увеличават, което нарежда СТАМ ТРЕЙДИНГ АД  като най – големия производител на този продукт в България. Гаранция за високото качество на сплавите произвеждани в СТАМ ТРЕЙДИНГ АД  е и сертификата получен от фирмата през ноември 2006 година ISO 9001:2000 система за управление на качеството. За производството на съответна алуминиева сплав е необходимо предварително от страна на клиента да бъде зададено процентното съдържанието на различните химични елементи. Ние от СТАМ ТРЕЙДИНГ АД  издаваме сертификат , с който гарантираме, че зададените от клиента параметри са спазени.


 

От СТАМ ТРЕЙДИНГ АД винаги сме се стремели да задоволяваме нуждите на клиентите си във възможно най-пълна степен. Ето защо, решихме да разширим гамата отпредлаганите от нас продукти, добавяйки препарати за дегазиране и средства за отделяне на шлак от стопилката.

 

 

ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

 

С оглед на затваряне на производствения цикъл - от преработката на алуминиеви отпадъци до готова продукция през 2006г. СТАМ ТРЕЙДИНГ АД  разшири своята дейност като закупи предприятие за отливане на алуминиеви детайли под високо налягане в град Панагюрище. По този начин фирмата цели по – добро задоволяване на нуждите на своите клиенти.

 

Предприятието е модернизирано и съобразено с всички екологични норми и безопасни условия на труд прилагани в ЕС. Предприятието разполага с много добра материално технологична база за изработването на детайли от различно естество.

 

Новото предприятие разполага с една 1 000 – тонна, една 400 – тонна, три 250 – тонни, две 160 – тонни , машини за леене „Полак”.

 

Възможностите за развитие в това направление са големи тъй като предприятието разполага с високо квалифициран персонал, който е в състояние да се справи с най – сложните и нестандартни заявки на клиентите. Качеството на отливаните детайли е гарантирано и от висококачествените суровини, които също са произведени от фирмата превърнала се в еталон за качество.    

 

 

ИЗКУПУВАНЕ НА СКРАП И АЛУМИНИЙ

 

СТАМ ТРЕЙДИНГ АД  изкупува скрап от алуминий и други цветни и черни метали. Политиката на дружеството е насочена към по – пълното и рационално използване на отпадъците от метали а също така и с всички принципи на устойчивото развитие.

СТАМ ТРЕЙДИНГ АД  работи както с фирми, така и с частни лица , които предоставят метални отпадъци на пункта ни находящ се в гр. София,кв. Враждебна, Кремиковско шосе № 15.

 

Изкупуването на скрап е съобразено със действащата в момента законова уредба в страната.

 

Качествените характеристики на предаваните отпадъци се следят при постъпването във фирмата , тъй като алуминиевите и някои други отпадъци се използват за производството на сплави, а за тяхното качество фирмата гарантира със името си превърнало се в аналог на качество и коректност.

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

В СТАМ ТРЕЙДИНГ АД на екологията се гледа като на един от основните приоритети за компанията и определящ фактор за дългосрочно развитие. Поради тази причина СТАМ ТРЕЙДИНГ АД прилага специфична екологична политика. Има разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

ПАРТНЬОРИ НА СТАМ ТРЕЙДИНГ

 

Значителна част от успеха на една компания зависи от внимателното подбиране на партньорите, с които тя работи.  СТАМ ТРЕЙДИНГ АД  поддържа дългогодишни и успешни бизнес отношения с утвърдени доставчици на суровини за производство на алуминиеви сплави както от страната, така и от чужбина.

 


Основни доставчици на материали за производство са:

 


- От България – „Надин Транс” ООД; „Надин Комерс” ООД; „Ровотел Стийл” ООД;; „НОРД” ООД; „Сплавкомерс” АД; ЕТ „ДАНИОН – Данаил Рангелов; „Ерида трейд” ЕООД; „Кабакчиев” ЕООД „Ета Метал” ЕООД; „Тенекс – С” АД; „Косаня” ЕООД, Уникко – 99” ЕООД, „Роб-Дис” ООД, „Триомет” ООД, „Алброн” ООД и др.

 


- От Македония – „ПАВОР” ДООЕЛ Велес; Еко Циркон и др.

 


- От Сърбия – „Югоресурс” Д.о.о.

 


- От Чехия – Promet CZ s.r.o.

 


- От Холандия – B.I.T Metals BV

 


Сред основните ни доставчици на готова продукция от черни метали са:

 


- „Никома - 97” ЕООД; „Интерком груп” ООД; „Струма метал” АД; „ХЪС” ООД; СД „Хелиос” – Пловдив; „Ерми” ЕООД; “Тисен Круп Юпитер Стомана”; „Сид - Пак България” АД и др.

 

 

Ключови думи: Стам трейдинг; Стам Трейдинг АД; Производство на алуминиеви сплави София; Производство на алуминиеви детайли София; Преработка на метален скрап София; Леене на алуминий София; Производсто на сплави София; Производство на алуминиеви сплави по желание на клиента; Изкупуване на скрап и алуминий София; Изкупуване на скрап София; Изкупуване на алуминий София;

 

София, Челопешко шосе 15