АРКУС АД

Разработка и производство на военни изделия.

http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/a631c23607ff25a5_arkus logo.jpg
 
http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/6fb27a7cf0e37aa5_Slide2.JPG
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да

Ключови думи:


 

За нас

Име на фирмата: АРКУС АД

Адрес: обл. В. Търново, гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 219;

Телефон: 062/62 34 35 - Изпълнителен директор; 

Телефон: 0619/ 2 31 34 - Маркетинг;

Факс: 0619/2 21 23;

E-mail: office@arcus-bg.com

Уеб сайт: http://www.arcus-bg.com/

Продуктова структура

   СПЕЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО :

  • Боеприпаси;
  • Стрелково оръжие;
  • Взриватели;
  • Капсулни втулки;
  • Инженеринг.

  ГРАЖДАНСКА ПРОДУКЦИЯ :

  • Метални изделия за граждански цели;
  • Машини и приспособения за машиностроенето;
  • Инструментална екипировка.

Галерия

 
 

 

АРКУС АД е основано през 1965 г., като машиностроителен завод за производство на специална продукция за нуждите на отбраната на страната.

 

Намира се в гр. Лясковец , област Велико  Търново, недалеко от автомобилни пътища Е771 и Е83, в близост до най-големия железопътен възел за Северна България - Горна Оряховица и летище Горна Оряховица, с възможност за използуване на въздушен транспорт. Има удобни транспортни връзки и до пристанищни комплекси Русе, Варна и Бургас.

 

От 1999 г. “Аркус” АД е 100% частно дружество с основен акционер “Аркус България” АД, собственик на 74.32% от капитала чрез работническо-мениджърска приватизация.

 

Предметът на дейност на дружеството е запазен от създаването му и включва производство на специална продукция за военната промишленост, машини и компоненти за машиностроенето, инструментална екипировка, нестандартно оборудване и ремонт, резервни части за автомобили, научно проектантска дейност и инженеринг, автотранспорт, стоки и услуги за населението.

 

АРКУС АД е експортно ориентирано като 95% от общата стокова продукция е предназначена за износ. Дружеството има директни търговски взаимоотношения с над 75 страни по целия свят и е с традиционно силни позиции на международните пазари в Западна Европа, Америка, Азия, Близкия изток и други региони.

 

АРКУС АД е сертифицирано за съответствие с международно приетите системи за управление на качеството:

ISO 9001-2000; AQAP-2110 – НАТО; EN-ISO 14001:1996 – екология; OHSAS 18001: 1999 – безопасни условия на труд.

      АРКУС АД има пълен лиценз за търговия с оръжие и стоки с възможна двойна употреба.

 

АРКУС АД е основна част от българския Военно-промишлен комплекс и специализира в производство на учебни и бойни, механични и електромеханични  взриватели с челно, контактно и неконтактно действие, леко стрелково оръжие, гранати и мини.

 

 

ПРОИЗВОДСТВО

 

СПЕЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Специалното производство на АРКУС АД включва:

 

      I. БОЕПРИПАСИ

     II. СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ

    III. ВЗРИВАТЕЛИ

    IV. КАПСУЛНИ ВТУЛКИ

     V. ИНЖЕНЕРИНГ.

 

 

ГРАЖДАНСКА ПРОДУКЦИЯ

 

Гражданската продукция включва:

 

      Група  I "Метални изделия за граждански цели”

      Група II " Машини и приспособления за машиностроенето "

      Група III " Инструментална екипировка "                                       

 

 

На територията на гр.Лом, АРКУС АД притежава обособено производство за гилзи за боеприпаси от среден калибър където работят над 120 души.

 

От 2003 г. АРКУС АД, гр.Лясковец приема политиката на диверсификация на своята дейност като създава или влиза в съучастиe в дружества с различен предмет на дейност от основния за АРКУС АД.

 

            СТРУКТУРА НА БИЗНЕС ГРУПА “АРКУС”

 

“Аркус България” АД гр.Лясковец

 

Предмет на дейност: производство на машини, оборудване и инструменти; вътрешна и външнотърговска дейност; посредничество, маркетинг, консултанска дейност.

акционери: 1314 физически лица

 

“Американски колеж Аркус” АД гр.В.Търново

Предмет на дейност: Научно-развойна дейност, изследователска и внедрителска дейност в сферата на началното, средното и висше образование; предводни услуги от и на български език, легализация и заверка на документи.

акционери: “Аркус България” АД – 78%

“Аркус” АД              - 22%

 

Частна профилирана гимназия “АК-Аркус” гр.В.Търново, ул.”Драгоман” 16

 

Средно учебно заведение, регистрирано съгласно Закона за Образованието.

ЧПГ "АК - Аркус" предлага, следните профили на обучение:

      1.      ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

-          АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

-          НЕМСКИ ЕЗИК

2.      СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

-          ИНФОРМАТИКА

-          МАТЕМАТИКА

3.      ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – НОВО

-          МАШИНЕН ТЕХНИК

-          СИСТЕМИ С ЦПУ

 

От 2018 г. ЧПГ "Американски колеж-Аркус" е включена в системата за държавно финансиране. Като иновативно училище то съчетава националната и международна IB образователна програма.

 

“Дунав лизинг” АД, гр.В.Търново

 

Предмет на дейност:Производство на метални изделия и опаковки, лизинг, факторинг, оценка, управление, придобиване на недвижими имоти, права върху изобретения, търговски марки, хоу-хау и др.обекти на интелектуална собственост.

акционери: “Аркус България” АД – 100%

 

“ОК-Олимп” ЕООД гр.Омуртаг

 

Предмет на дейност: Производство на отливки, нестандартно оборудване, окомплектовка, търговия в страната и чужбина.

акционери: “Аркус” АД – 100%

 

“Аркус медикъл” АД гр.В.Търново

 

Предмет на дейност: Амбулатория за специализирана извънболнична помоищ осъществявана по чл.8, ал.1, т.2 буква “В” от ЗЛЗ.

акционери: “Аркус” АД      - 27.5%

 

 

 

Ключови думи: Аркус АД; Аркус; Arcus Co; Arcus; Производство на специална продукция; производство на специална продукция за нуждите на отбраната на страната; Отбрана; производство на специална продукция за военната промишленост; търговия с оръжие; Оръжие; производство на учебни и бойни, механични и електромеханични  взриватели с челно, контактно и неконтактно действие; леко стрелково оръжие; гранати; мини; боеприпаси; стрелково оръжие; взриватели; капсулни втулки; производство за гилзи за боеприпаси; Аркус България АД Лясковец; Американски колеж Аркус АД; Дунав Лизинг АД Велико Търново; ОК-Олимп ЕООД Омуртаг; Аркус медикъл АД;Частна професионална гимназия Аркус; Изучаване на английски език; Немски Език;Софтуерни и хардуерни науки; Машинен техник ЧПГ Аркус; Информатика ЧПГ Аркус;ЧПГ Американски колеж Аркус; държавно финансиране; IB образователна програма;

 

 

Лясковец, ул. Васил Левски 219