КЛИНИКА АКТА МЕДИКА

Хирургия, Ортопедия, Гинекология, Педиатрия, Вътрешни болести и др.

http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/13d60aa4335f1d18_Slide2.JPG
 
http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/3cf0a6da281b11d8_Slide30.JPG
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да

Ключови думи:


 

 

 

 

 

Мисията на АКТА МЕДИКА е:

„За нас Вашето време е ценно, колкото и нашето, но най-ценно е високото качество на обслужване, за да са взаимни усмивките ни!”

Какъв е нейният смисъл?

Времето е най-ценният и ограничен ресурс и затова ние предлагаме затворен цикъл на обслужване. Пациентите имат възможност под един покрив за максимално кратко времеда получат високо-качествено обслужване.

Затворен цикъл на обслужване означава, че когато дойдете при Вашият ОПЛ с конкретен проблем, Вие веднага ще можете да направите и консултация с тесен специалист, да Ви бъдат извършени разширени клинико лабораторни и имунологични изследвания , необходимата образна и функционална диагностика и ако е необходимо на база тази диагностика да постъпите за болнично лечение. Така съкращавате значително времето от правилната диагностика до лечението, което е едно значително удобство. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е в полза за Вашето здраве, тъй като не се къса връзката и Вашият личен лекар има непрекъсната информация относно развитието и решението на Вашият здравословен проблем.

Качествено обслужване може да се осигури само от хората. Ето защо за нас служителят е вътрешен клиент и той е не по-малко важен от пациента. Благодарение на хората, с техните професионални и личностни качества, ние можем да осигурим очакваното от пациента ниво на обслужване и дори да надхвърлим неговите очаквания, което е и нашестратегическо намерение.

 

История – Клиника Акта Медика

2000 год.

Клиниката започва дейността си с началото на здравната реформа в България. През периода 2000  до сега непрекъснато се разширява пакета от предлагани медицински услуги.

Отваря врати Групова практика Акта Медика.

Отваря врати Медицински център и Клинична лаборатория Акта Медика.

2003 год.

Стартира дейността наСпециализирана болница за активно лечение Акта Медика, която фокусирано развива еднодневната хирургия и ортопедия.

2004 год.

Групова практика Акта Медика е акредитирана и призната от Министерство на здравеопазването, като пилотна практика за обучение на лекарите по специалност „Обща медицина”.

2005 год.

Пререгистрация на Медицински център Акта Медика в Диагностично-консултативен център. Разширяване на обхвата на предлаганите специализирани медицински услуги, пакета от клинико-лабораторни и рентгенологични изследвания.

2007 год.

Отваря врати Многопрофилна болница за активно лечение Акта Медика с отделения по Хирургия, Ортопедия, Гинекология, Педиатрия и Вътрешни болести.

2008 год.

ДКЦ  и МБАЛ Акта Медика получават акредитация от Министерство на здравеопазването.

Лечебните заведения са оценени с 5 звезди.

2009 год.

Стартира дейността на Център за клинични проучвания.

2010 год.

Стартира прилагането на уникален метод в областта на урогинекологията, чрез имплантация на клетки от мускулно-скелетна тъкан при жени, страдащи от стрес уринарна инконтиненция.

Акта Медика отбелязва 10 годишнината от създаването си с празничен коктейл.

2011 год.

Стартира процес на международна акредитация по стандартите за качество, сигурност и безопасност на пациентите на JOINT COMMISSION INTERNATIONAL.

МБАЛ Акта Медика разкрива отделения по Анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) и УНГ.

Отваря врати Център по естетична медицина.

2012 год.

МБАЛ Акта Медика разкрива структура по Урология към Хирургично отделение.

 

Клиника Акта Медика предлага на своите пациенти:

24 часа личен лекър:

·         Консултация по телефон

·         Преглед в амбулатория

·         Посещение в дома

Диагностика, лечение и рехабилитация

Промотивна и профилактична дейност, включително профилактични прегледи и имунизации 

Експертиза за временна нетрудоспособност

Болнично лечение:

·         Първокласно медицинско обслужване

·         Висок професионализъм

·         Високотехнологично оборудване

Клинични проучвания

 

24 часа личен лекар

През годините Групова практика Акта Медика се утвърждава като модерна, динамично развиваща се структура. Обслужва 15 500 души население, разпределено половината в град Севлиево, а останалата част в 27 села и махали.

Най-голямото предимство е, че на пациентите е осигурена диагностична, консултативна и лечебна дейност под един покрив и личните лекари, в зависимост от състоянието на пациента, могат да го консултират веднага със специалист от ДКЦ или да го приемат веднага за лечение в болницата, чрез бърза и директна консултация.

Групова практика работи 24 часа в партньорство с основните параклинични звена – Клинична Лаборатория и Рентген.

Естествените усилия на екипа са насочени най-вече към профилактика на социално-значимите заболявания и повишаване качеството на здраве и живот на пациента.

Профилактичната  и диспансерна дейност на селското население се извършва на място с оформяне на необходими екипи от Общопрактикуващ лекар, ендокринолог, кардиолог, клиничен лаборант, медицински фелдшер, медицинска сестра.

Диагностика

Дейността на Диагностично-консултативния център се основава на традициите в оказването на качествена, достъпна и своевременна специализирана помощ и високоспециализиран персонал.

Болнично лечение

МБАЛ Акта Медика ЕООД е акредитирана от Министерство на здравеопазването с оценка "отличен" за период от 5 години

Болницата има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение по 70 клинични пътеки.

АКТА МЕДИКА е установила партньорство с Анадолу Медикъл Център, Турция (www. anadolumedicalcenter.com), за да предложи медицинска грижа на пациенти, нуждаещи се от по-сложни процедури.

Като пациент на болницата Вие можете да заявите своето персонално предпочитание кой да бъде Вашият лекуващ лекар, хирург, анестезиолог, друг медицински специалист или екип.

Имате възможност да бъдете настанени в самостоятелна стая или в стая с 2, 3 или 4 легла. Специалните условия в болничните стаи са TV приемник, кабелна телевизия, интернет и обслужване от болногледач.

В случай, че се нуждаете от постоянен придружител, можете да поискате Ваш близък да бъде с Вас по време на престоя в болницата.

Пациентите на МБАЛ Акта Медика ЕООД доплащат, според диагнозата, за скъпоструващи консумативи, които не са включени в клиничната пътека и не се заплащат от НЗОК.

Клинични проучвания

Отделът по клинични проучвания и научна дейност към Акта Медика представлява свързващото звено между модерната медицинската грижа за пациента и най-новите постижения в медицината. Ние провеждаме международни клинични проучвания с помощта на сформирания ни екип и множеството специалисти, които работят с нас. Нашият отдел работи с действащата ни Групова практика, ДКЦ и МБАЛ, координирайки дейностите между различните институции.

Координацията която създаваме, както и голямата ни пациентска листа и лекари привлича фармацевтичните и биотехнологичните компании. Водещо за пациентите ни, освен възможността за ранен достъп до бъдещи терапии и лечения е също така и получаването на допълнителни медицински грижи за всичките им медицински проблеми.

За корпоративни клиенти

В ДКЦ Акта Медика се поставя акцент върху превенцията и профилактиката на социално значимите заболявания – сърдечно-съдови, онкологични, диабет и метаболитни болести.

Центърът по превантивна медицина на ДКЦ Акта Медика е изграден с основната задача да осигури възможността на здравите хора и организирани групи да проведат своите профилактични прегледи /годишни и по желание/ в уютна и спокойна атмосфера. Кабинетите на различните медицински специалности – Вътрешни болести, Кардиология, Ендокринология, Неврология, Урология, Акушерогинекология, Офталмология, Оториноларингология, Хирургия и др. -  са на едно място, което е в името на удобството на пациента и модерната визия за обслужване в един център.

 

Ключови думи: Акта Медика; Клиника Акта Медика; болница Акта Медика; Акта Медика Севлиево; МБАЛ Акта Медика; МБАЛ Акта Медика ООД; ДЦК Акта Медика; 24 часа личен лекар Севлиево; Диагностика, лечение и рехабилитация Севлиево;  Медицински център Севлиево Акта Медика;  Клинична лаборатория Севлиево Акта Медика; акушерство и гинекология Севлиево; Гастроентерология Севлиево; Онкология Севлиево; Кардиология Севлиево; Онкология Севлиево; урология Севлиево; Диагностика,  лечение и рехабилитация Севлиево;Физиотерапия и рехабилитация Севлиево;Рентгенология Севлиево;Офталмология Севлиево;Ортопедия и травматология Севлиево;Неврология Севлиево,Кардиология Севлиево;Диагностика и лечение на детски болести Севлиево; Дерматовенерология Севлиево;Лечение при  заболявания на вътрешните органи Севлиево; Лечение при заболявания на храносмилателната система Севлиево;Лечение при дерматологични и венерически болести Севлиево;Лечение при заболявания на централната и периферната нервна система;Лечения при заболявания на опорно-двигателния апарат Севлиево;Лечение на очни заболявания; Диагностика и лечение при психичните заболявания Севлиево;

 

Севлиево, ул. Никола Петков 60