Община Пловдив

Пловдив е номиниран за "Европейска столица на културата"

http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/95a46f262493a73b_plovdiv logo.jpg
 
http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/f20fedceaa931f77_Slide6.JPG
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да


 

За нас

Име на фирмата: Община Пловдив

Адрес: Пловдив, Пл. Ст. Стамболов 1

Телефон: 032/656 700

Факс:  032/656 703

E-mail: info@plovdiv.bg

Уеб сайт: http://www.plovdiv.bg

Структура

инж. Иван Тотев – кмет на Община Пловдив

Минко Петков Кафтански - Заместник-кмет „Общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците”

Петър Любенов Зехтински - Заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”

инж. Александър Държиков - Заместник-кмет “Обществен ред и транспорт”

инж. Димитър Кацарски - Заместник-кмет “Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции”

Стефан Стоянов - Заместник-кмет “Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики”

Галерия

 
 

 

 

ПЛОВДИВ – УСЕЩАНЕ ЗА ИЗКУСТВО И ИСТОРИЯ

Втори по големина в България, Пловдив е най-древният жив град в Европа. Живописното му разположение от двете страни на река Марица и около зелените хълмове определят част от неговата идентичност. От момента на своето възникване през 6 хил. пр. Хр. до днес градът е обитаван без прекъсване. Древната хубост на Пловдив, неговото стратегическо местоположение и културните събития през цялата година го определят като място за непрекъснати срещи на култури и цивилизации. Гостоприемните местни хора са убедени, че Пловдив е най-достойният кандидат за европейска столица на културата и очакват своите гости, за да споделят заедно усещането си за изкуство и история.

Добре дошли в Пловдив!

Туристически портал на град Пловдив
http://www.visitplovdiv.com

Виртуална разходка на град Пловдив
http://plovdivbg.info/

Събитиен календар на Пловдив
http://www.eventsplovdiv.info

Съвет по туризъм – Пловдив
http://www.tourismplovdiv.org/

Електронен гид за град Пловдив
http://www.inyourpocket.com/Bulgaria/plovdiv

Фондация „Пловдив 2019“
http://plovdiv2019.eu/

 

Околна среда

Град Пловдив е разположен в Горнотракийската низина, по поречието на р. Марица, в подножието на Родопите. Пловдивското поле представлява алувиална низина, в която е разположен градът със своите специфични климатични проявления формиращи неговия мезоклимат. Той се отличава с някои характерни особености главно поради коритовидната морфоструктура на релефа, явяваща се „обвивка” на пловдивския въздушен басейн. Това обуславя спецификата на физичните процеси в него с най-характерното явление – температурните инверсии. Градският микроклимат се формира и от особеностите на Пловдив, сред които блестят „перлите” на града – тепетата и р. Марица. Няма друг такъв град с живописно вписани защитени хълмове, лъкатушеща река и зони от „Натура 2000”. Елегантен завършек на това описание са паметниците на градинското и парково изкуство: „Цар Симеонова градина”, „Дондукова градина”, озеленяването по ул. Иван Вазов и бул. Руски. Не трябва да се забравят и обичаните от пловдивчани зони за отдих парк „Лаута”, парк „Отдих и култура” и парк „Белите брези”.

Политиката по управление на околната среда в Община Пловдив се осъществява от дирекция „Екология и управление на отпадъците” в съответствие със законодателството, местните нормативни и стратегически документи, с мисъл за създаване на уютна градска среда за нашите деца и в подкрепа на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица културата – 2019 г.

Спорт и отдих

Спортен комплекс „Пловдив“

В Пловдив е построен един от най-големите спортни центрове в България - спортен комплекс „Пловдив”. Разположен в северозападната част на града, комплексът включва стадион за 55 000 зрители, най-голямата гребна база на Балканите, закрит плувен басейн, открити и закрити тенискортове и лекоатлетическа писта.

Други по значими спортни съоръжения и атракциони в Пловдив са стадион „Локомотив” с картинг-писта „Лаута”, стадион „Христо Ботев”стадион „Марица”стадион „Тодор Диев”,хандбална зала „Локомотив”, спортните зали „Дунав”, „Строител”, „Чайка”, „Академик”, „Total Sport”, водния комплекс Акваленд.

Пловдив е сред най-футболните градове в България с 4 отбора в професионалния футбол - „Ботев” (основан 1912), „Марица”(1921), „Локомотив” (1936) и „Спартак” (1947).

Международният боксов турнир „Странджа“ се провежда ежегодно в Пловдив от 1949 г. В изданието за 2007 г. в турнира взимат участие 96 боксьори от 20 страни. Край Пловдив са разположени клубове по конен спорт „Аркан” и конно-спортна база „Хан Крум”.

В българското волейболно първенство участват отборите на „Локомотив“ (мъже) и „Марица“ (жени). Членове на Българска Федерация по баскетбол от Пловдив са клубовете: „Марица”, „Марица 1991”, „Марица Кършиака”, „Академик” и „Академик-жени”.

Пловдивските тепета Сахат тепе (Данов хълм)Бунарджик (Хълм на освободителите) и Джендем тепе (Младежки хълм)през 1995 г. са обявени за природно защитени територии. В центъра на града се намират „Цар Симеоновата градина” и „Дондукова градина”, които са сред първите паркове в България. Други по-големите паркове са Ботаническата градина, парк „Бели брези”, парк „Рибница”, парк „Лаута“.

Пловдив е по-стар от Рим и Атина и съвременник на Троя и Микена. Заедно с Фаюм (Египет) и Сидон (Ливан), Пловдив е пети най-стар град с непрекъснатост на заселването в света и първи в Европа. Той е и в десетката на най-атрактивните за туризъм антични градове редом с Атина, Ерусалим, Библос, Бейрут, Алепо, Дамаск, Варанаси и Сидон.

Претърпял множество промени, и до днес градът продължава да се развива и съхранява своята уникална атмосфера и обаяние.

Тракийското име на днешния Пловдив е Евмолпия. Укрепеният тракийски град възниква на Небет тепе през желязната епоха и се утвърждава като център на културните и политически процеси в Тракия. Там са открити основи на сгради, царски дворец и култов център. През ІV в. пр. Хр. Филип II го включва в Македонската империя и му дава едно от неговите най-популярни имена – Филипопол. След включването на тракийските земи в пределите на Римската империя градът е посочен за административен център на обявената през 46 г. от н. е. римска провинция Тракия. Заради уникалното му и красиво разположение върху трите хълма римляните го нарекли Тримонциум. Римската епоха (ІІ-ІV в.) е своеобразен златен век в развитието на античния град. Археологическите проучвания разкриват останки от някогашните бляскави обществени сгради: огромен форум, впечатляващ стадион, красив амфитеатър, внушителни крепостни стени, езически храмове, терми, акведукти, аристократични домове. Тук се издигат крепостни съоръжения от всички епохи на античността:

Крепостен комплекс на Небет тепе.

Най-старото поселение е датирано от VI хилядолетие пр.н.е. Първоначално селището възниква в естествено укрепеното и защитено място на северния хълм. Постепенно разширявайки се към останалите хълмове, дало началото на най-значимия тракийски град в България. По това време тези земи са били обитавани от тракийското племе беси.

Античен стадион (ІІ век)

На площадното пространство са открити внушителни останки от античния стадион на Филипопол/Тримонциум. Размерите на това величествено спортно съоръжение са: дължина 1000 римски стъпки (250 метра), ширина 250 римски стъпки (74 метра). Античният стадион събирал около 30 хиляди зрители и бил едно от най-значителните архитектурни съоръжения в древния Филипопол/Тримонциум

Форум на античния Филипопол/Тримонциум (ІІ век) – археологическите проучвания
показват, че това е най-големият ансамбъл от този тип, разкрит в Древна Тракия. Той се състои от площадно пространство приблизително 100 на 112 метра.

Античен театър – построен през II в. от н.е. през управлението на император Траян.
Един от най-ценните паметници на богатото археологическо наследство на древния град.

На територията на АИР е запазена и архитектура от края на ХVІІІ и ХІХ век, когато богати търговски фамилии, търгуващи в Европа и Ориента, притежаващи кантори във Виена, Истанбул, Одеса и др., получават възможността да демонстрират своето богатство и икономически възможности чрез големите си разкошни къщи.

Днес античните, средновековните и възрожденски паметници съжителстват в неповторими ансамбли на територията на историческото Трихълмие.

През 1956 год. Стария Пловдив е обявен за Архитектурно-исторически резерват, през 1979 получава златен европейски медал за опазване паметниците от миналото, а от 2011г. е и в списъка на археологическите резервати.

Общински Институт „ Старинен Пловдив” е културна институция, с предмет на дейност административно управление и координация на всички дейности по опазване и използване на недвижимите паметници на културата в АИР Старинен Пловдив и върху територията на цялата община.

Музеи

Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив”

Петте обекта Балабанова къща, Къща Хиндлиян, Къща Недкович, Галерия „Златю Бояджиев” и Античен театър се стопанисват от ОИ “ Старинен Пловдив“, който предлага за тях маршрутен билет.

Регионален археологически музей
Регионален етнографски музей

Регионален исторически музей

Експозиция „ Българско Възраждане”

Експозиция „Съединение на България 1885”

Експозиция „ Българско книгопечатане”

Музеен център за съвременна история

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

 

Пловдив, Пл. Ст. Стамболов 1