СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ ЕАД

http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/2f6803cb76769b83_Slide22.JPG
 
http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/593959391a969096_Slide26.JPG
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да

Ключови думи:


 

За нас

Име на фирмата: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ ЕАД

Адрес: София, бул."Никола Петков" № 56

Телефон: 02/955 53 12

Телефон:  02/81 81 500 - Регистратура

Уеб сайт: http://usbalortho.com/

Галерия

 
 

 

 

УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” ЕАД обхваща площ от 8640 кв.м. В нея се разполагат стационар, операционен блок, диагностично-консултативен блок и административно – техническа част. Стационарът включва 90 легла, разпределени по 30 в три ортопедични клиники. Всички стаи са с по две легла, снабдени са със самостоятелен санитарен възел, възможност за индивидуално ползване на ТV, интернет и постоянна връзка с персонала. На разположение на пациентите са и шест VIP стаи.

Операционният блок се състои 7 операционни зали, клиника анестезиология и интензивно лечение с 10 реанимационни легла и стерилизация. В него ежегодно оперативно лечение преминават около 3000 пациента с вродени и придобити заболявания на опорно – двигателния апарат.

Диагностично – консултативният блок обединява 4 отделения, 7 консултативни кабинета, манипулационна и регистратура. Тук се извършват различни изследвания (рентгенологични, лабораторни, хематологични и др.) и консултации, първични и контролни прегледи, обработка на рани и гипсови имобилизации. Медицинският екип на УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” ЕАД е представен от 42 лекари, 64 медицински сестри, 13 кинезитерапевти и лаборанти, както и 36 санитари.

Болницата е част от учебната база на Медицински Университет-София. В нея научно – преподавателска дейност осъществяват трима професори, четирима доценти и двадесет асистента по специалностите : ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение и физиотерапия и рехабилитация. Тук целогодишно се обучават специализанти, докторанти, студенти по медицина и ерготерапевти. УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” ЕАД е база за провеждане и на курсове за следдипломна квалифинация на лекари – специалисти.

 

ИСТОРИЯ - СБАЛО ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев” е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. Лечебното заведение е правоприемник на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинска академия – София. Тя е единствената в страната еднопрофилна ортопедична болница, създадена през 1974 година чрез клинико-нозологично структуриране след обединението на три водещи национално водещи ортопедично-травматологични институции - Катедрата по ортопедия и травматология към ИСУЛ - София, Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ - София и Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране - София, Медицинска Академия.

Основателят на българската ортопедия и травматология и Ръководител на двете катедри по ортопедия и травматология (ИСУЛ и ВМИ) чл. кор.проф. Бойчо Бойчев поставя основите за развитие на днешните клиники на болницата. Неговият ученик проф. Янаки Холевич, основател на Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране, издигна развитието на ортопедичната и травматологична наука и практика на съвременно европейско ниво, а чл.кор. проф. Александър Герчев направи техническата революция в родната ортопедия и травматология. Традициите и уникалността на лечебното заведение с времето са привличали за участие в неговата научна и лечебна дейност почти всички утвърдени имена на Българската Ортопедия като: Проф. Георги Павлов, Проф. Иван Илиев, Проф. Стефан Банков, Проф. Иван Матев, проф. Иван Андреев, Проф. Никола Игнатов, Доц. Георги Каймакчиев, Доц. Христо Кацаров, Доц. Петко Сливков.

Болницата е разположена в югозападната част на София, близо до квартал Горна баня, известен в страната с превъзходния си климат и минелални извори. Разполага с 90 болнични легла разположени на в стаи с по две легла и собствeн санитарен възел. В нея работят 192 души медицински персонал. От тях 42 са лекари с придобити специалности по различни специалности. Всички Клиники се ръководят от хабилитирани лица – доценти и професори.

В Консултативно-диагностичният блок са базирани кабинети на всички клиники на болницата, както и модерно отделение по образна диагностика, клинична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология, педиатричен кабинет, кабинет вътрешни болести и салон за кинезитерапия.

Стационарния блок включва: Първа, Втора и Трета ортопедични клиники, клиника Анестезиология и интензивно лечение, клиника за Следоперативна рехабилитация (без легла). Всяка една от ортопедичните клиники е специализирана в основни ортопедични направления: онкоортопедия, гръбначна хирургия, детска ортопедия, хирургия на горния крайник и ръката, ендопротезиране . Болницата има дъщерно дружество - Медицински център „Ортомед”, където се осъществяват първични прегледи от специалисти ортопеди в условията на договор с НЗОК.

Болница „ Проф. Б.Бойчев” е Университетска болница и в нея се извършва основното обучение на студенти и пециализанти в областта на ортопедията, травматологията, анестезиологията и реанимацията. Наличието на високоерудирани специалисти и съвременно медицинско оборудване даде основание през 2011 година на болницата да бъде призната най-високото ниво на компетентност и е гаранция за отлично качество на диагностично-лечебната дейност. едно годишно в лечебното заведение получават висококвалифицирана помощ 3 800 пациенти.

 

Обучение

УСБАЛО "Проф. Б.Бойчев", като университетска болница на Медицински Университет София, е база за провеждане на обучението по ортопедия и травматология на студенти и специализанти, обучение на клинични ордиантори, разработка на дисертационни теми от докторанти, научна работа. Провеждат се курсове за следдипломна квалификация, курсове за признаване на квалификация за високо специалицирани дейности и др.

УСБАЛО "Проф.Бойчо Бойчев" със своите три ортопедични клиники, заедно с Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Царица Йоана" – ИСУЛ и Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" изграждат Катедра по Ортопедия и Травматология към Медицински университет София.

 

Полезна информация

Клинични пътеки

Платено лечение

Прием в болницата

Посещение на болните (свиждане)

Изписване от болницата

 

Изпълнителен директор на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ ЕАД - Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров

 

Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров е професор по ортопедия и травматологи към Катедра по ортопедия и травматология на Медицински Университет - София. Изпълнителен директор на Университетска болница по ортопедия „Проф. |Б. Бойчев”. Болницата е единствената в България и извършва цялата гама от най-сложни оперативни интервенции в областта на опорно-двигателния апарат. Завършил Медецинска Академия - гр. София през 1979г.От 1980 година е асистент към Научния институт по ортопедия – София, като преминава всички нива - ст. асистент, гл. асистент, доцент и професор. Съосновател на секцията по детска ортопедия и травматология при БОТА.

 

Проф. д-р Евгений Медникаров въвежда в България ултразвуковата диагностика на вродената луксация и дисплазия на тазобедрената става, както и трансепифизарното удължаване на долните крайници. Участва в оперативния екип осъществил за първи път в страната оперативно лечение чрез „растящи пирони” при Ostefgesis imperfekta.

 

Ключови думи: СБАЛ по Ортопедия проф. Бойчо Бойчев ЕАД София; специализирана болница за активно лечение по ортопедия проф. Бойчо Бойчев ЕАД София; ортопедия София; специализирана болница по ортопедия София; специалисти ортопедия София; счупване на крайник София; лечение при травми София; активно лечение на травми София; специализирано лечение при травми и счупвания София; спешна помощ при счупване травми София: СБАЛО проф. Бойчо Бойчев София; СБАЛ по ортопедия София; болница ортопедия София; Ортопедична болница София

 

 

42.674532N, 23.247153E