ЗКПУ СЕЯЧ

ЗКПУ СЕЯЧ е с основен предмет на дейност производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция.

http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/75a1208465008270_Slide41.JPG
 
http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/593e22c054598f9a_Slide91.JPG
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да

Ключови думи:


 

За нас

Име на фирмата: ЗКПУ СЕЯЧ

Адрес: общ. Аврен, с. Царевци

Телефон: + 359 5100 2367

Факс:  +359 5100 2367

email: zkpuseyach@gmail.com

Уеб-сайт: zkpuseyach.bulgaria-online.bg

Услуги

Растениевъдство                               Животновъдство

  • Пшеница;                                             
  • Царевица;                                           
  • Слънчоглед;
  • Рапица;
  • Ечемик;
  • Люцерна

Галерия

 
 

 

 

ЗКПУ Сеяч развива дейността си в областта на селското стопанство и се занимава с производство и реализация на селскостопанска продукция и животновъдство.

 

Земеделска Кооперация за Производство и Услуги СЕЯЧ обработва и реализира своята продукция върху собствени, арендувани или наети земи.

 

Кооперацията обработва около 14 000 дка. земя, в землищата на селата Царевци, Синдел и Дъбравино.

 

Производството на Земеделска Кооперация за Производство и Услуги Сеяч включва:

 

·       Пшеница ≈ 5100

·       Царевица ≈ 2700

·       Слънчоглед ≈ 3800

·       Рапица ≈ 1800

·       Ечемик ≈ 1300

·       Люцерна;

 

ЗКПУ Сеяч също се занимава и с отглеждането на животни, като тази дейност се извършва в специализирана за тази цел новоизградена и модернизирана ферма.

 

Кравефермата е второто производствено перо в кооперацията, с основно производство мляко, продажба на животни и малки мъжки телета.

 

ЗКПУ СЕЯЧ разполага с екип от квалифицирани служители, които се занимават изцяло с отглеждането и обработването на селскостопанската продукция.

 

Обработването  на земеделските площи се осъществява с модерна селскостопанска техника, транспортно звено и обслужването им в собствени складови бази.

Всяка година ръководството на кооперацията инвестира не малка част от активите си в закупуването на Дълготрайни Материални Активи, в т.ч. (трактори, сеялки, брани и др. )

 

Всяко нещо направено до сега постепенно, но трайно превръща ЗКПУ Сеяч в едно модерно земеделско стопанство от съществено икономическо и социално значение в региона.

 

 

Ключови думи:  ЗКПУ Сеяч; Селско стопанство ЗКПУ СеячСелскостопански услуги ЗКПУ СЕЯЧ; Производство и реализация на селско стопанска продукция Царевци; Производство на селскостопанска продукция Царевци; Производство пшеница; Производство рапица; Производство царевица; Производство слънчоглед Варна; Производство ечемик Царевци ;

 

 

общ. Аврен, с. Царевци