ИМСТИ ЕООД

Имсти ЕООД - изграждане на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура

http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/388636e517043fe1_imsti.jpeg
 
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да


 

За нас

Име на фирмата: ИМСТИ ЕООД

Адрес: гр. Ямбол, ул. Елена Янкова 8

Телефон:  046/661 696, 046/666 893 

Факс:  046/661 696

E-mail: imsti@abv.bg

Уеб сайт: http://www.imsti.net/

Продукти

Строително-монтажни услуги

Изграждане на водопроводи

Изграждане на канализация

Изграждане на газопроводи 

Галерия

 
 

 

 

 

Фирмата е основана през 2002 г. и е правоприемник на ЕТ "ШАНС - Христо Христов", осъществявала дейност през периода 1992-2002 г. Собственик и управител е Христо Атанасов Христов. През първите години от създаването на фирмата е работила в областта на строителството като подизпълнител при изграждането на заводи, обекти от хранително-вкусовата промишленост, почивни станции и извършването на строително-ремонтни работи. Благодарение на постоянно инвестиране в технологично обновление, собствена механизация и оборудване, модернизация на съществуващата база и непрекъснато повишаване квалификацията на персонала от 1995 г. фирмата се утвърждава като основен изпълнител в региона и цялата страна на много строителни обекти от техническата инфраструктура - главно водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения. През годините на нейното съществуване са осигурени значителни финансови и кадрови ресурси за развитие и разширяване на основните дейности.

Днес "Имсти" ЕООД е специализирано в:

  • Изграждане на водопроводни мрежи и съоръжения;
  • Изграждане на канализационни мрежи и съоръжения;
  • Изграждане на газопроводни и парапроводни мрежи и съоръжения;
  • Изграждане на телекомуникационни мрежи и съоръжения;
  • Изграждане и ремонт на сгради. 

Политиката на "ИМСТИ" ЕООД е насочена към строителство на обекти с високо качество в съответствие с изискванията на своите клиенти и към внедряване на нови технологии и високопроизводителни машини в производството. От м.01.2008г. “ИМСТИ” ЕООД има регистрация в Централния професионален регистър на строителя и има право да извършва строителство за 4 групи строежи.

През 2012г."ИМСТИ" ЕООД спечели проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема "Безопасен труд". Проектът стартира на 01.10.2012г. и е в процес на изпълнение.

Ключови думи: Имсти ЕООД; Имсти; Имсти ЕООД Ямбол; Имсти ЯмболИзграждане на водопроводни мрежи и съоръжения ЯмболИзграждане на канализационни мрежи и съоръжения ЯмболИзграждане на газопроводни и парапроводни мрежи и съоръжения ЯмболИзграждане на телекомуникационни мрежи и съоръжения ЯмболИзграждане и ремонт на сгради Ямбол;

 

гр. Ямбол, ул. Елена Янкова 8

  •